โรงแรม แกรนด์ ลพบุรี

เบอร์ติดต่อ 092-496-4566 https://www.facebook.com/GrandLopburi/